Okeanlardagi g'aroyib mavjudotlar - Ocean life


Okeanlar yer yuzining uchdan ikki qismini qoplaydi va oziqaning bitmas-tuganmas manbai. Ammo inson faoliyati natijasida dengiz va okeanlar ifloslandi, iqlimdagi salbiy o’zgarishlar tufayli tubdan chiqadigan gazlar suvni nordon va kam mahsul qilib yubordi.

XS
SM
MD
LG